Jak wygląda postępowanie w sprawie zmiany nazwy ulicy, jeśli gmina nie dysponuje pierwotnym aktem prawnym o nadaniu nazwy ulicy? - OpenLEX

Jak wygląda postępowanie w sprawie zmiany nazwy ulicy, jeśli gmina nie dysponuje pierwotnym aktem prawnym o nadaniu nazwy ulicy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która wchodzi w życie w dniu 1 września 2016 r. gmina jest zobowiązana w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zmienić nazwy ulic, obiektów symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Jak wygląda postępowanie w sprawie zmiany nazwy ulicy, jeśli gmina nie dysponuje pierwotnym aktem prawnym o nadaniu nazwy ulicy (dodam, że prawdopodobnie jest to nazwa z lat 50. i nie można odnaleźć przedmiotowej uchwały ani w archiwum urzędu, ani w archiwum wojewódzkim, ani w archiwum państwowym)?

Jaka jest wówczas droga prawna umożliwiająca zmianę nazwy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX