Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2017 r.

PYTANIE

Posiadacz Kart Dużej Rodziny zwrócił się do OPS z prośbą o anulowanie kart wydanych jego rodzinie w związku ze zmianą miejsca zamieszkania (nieznany jest aktualny adres). Według ustawy z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - dalej u.k.d.r., zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty, a jej posiadacz ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania.

Czy istnieje obowiązek zwrotu wydanych Kart przez ich posiadaczy? Czy unieważnienie Kart w tej sytuacji następuje w drodze decyzji administracyjnej?

Art. 17 ust. 1 u.k.d.r. podaje, że w przypadku przyznania nowej Karty, ta dotychczas posiadana podlega zwrotowi i unieważnieniu przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Czy chodzi tu o organ właściwy ze względu na stare miejsce zamieszkania czy aktualne?

Nie wiemy, czy Wnioskujący będzie chciał się ubiegać o wydanie nowych Kart (nie wiemy czy nowe miejsce zamieszkania jest w Polsce).

Jednocześnie, jeśli zwróci się do wójta w swoim nowym miejscu zamieszkania, to który organ jest właściwy do unieważnienia Kart?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?