Jak wygląda postępowanie starosty mające na celu usunięcie odpadów stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska? - OpenLEX

Jak wygląda postępowanie starosty mające na celu usunięcie odpadów stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta został wyznaczony do posprzątania odpadów, na podstawie art. 26a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o., tj. jeżeli stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia. Z posiadanych decyzji wynika, iż na działce zbierane były odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, które częściowo uległy spaleniu w pożarze.

Jakie badania należy zlecić w pierwszej kolejności, aby stwierdzić czy takie zagrożenie istnieje?

Czy należy zacząć od od oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, tj. badań gleby, ziemi i wód podziemnych, jeżeli znamy kody tych odpadów? Jak należy rozpocząć procedurę? Czy wystąpić na etapie początkowym do organów o opinię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX