Jak wygląda kolejność zaspokajania roszczeń urzędu pracy w przypadku spłaty zobowiązań nienależnie pobranych świadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wygląda kolejność zaspokajania roszczeń urzędu pracy w przypadku spłaty zobowiązań - nienależnie pobranych świadczeń (art. 76 ustawy o promocji zatrudnienia) - w trybie egzekucji w administracji w zakresie kosztów upomnienia, odsetek za opóźnienie i należności głównej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access