Jak wygląda gospodarowanie produktem ubocznym i jego ewidencja?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wygląda gospodarowanie produktem ubocznym i jego ewidencja?

Czy trzeba ujmować produkt uboczny w BDO, jeżeli BDO jest tylko do odpadów?

Czy dokumentowanie daty przekazania produktu ubocznego i ilości będzie się odbywało tylko w oparciu o faktury i WZ?

Czy w związku z przekwalifikowaniem odpadu na produkt uboczny (decyzją marszałka) powstają dla zakładu jakieś nowe obowiązki, np. sprawozdania roczne o ilości produktu ubocznego itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX