Jak wyeliminować z obrotu prawnego informację o przyznaniu dodatku elektrycznego, gdy osoba nie jest odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b u.p.e.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jest wydana informacja o przyznaniu w podstawowej wysokości dodatku elektrycznego.

Informacja jest odebrana przez stronę. Dodatek nie jest jeszcze wypłacony. Nie wzywaliśmy wnioskodawców o dodatek elektryczny w podstawowej wysokości o dostarczanie faktur za energię, bo nie przewidywała tego ustawa, teraz po interpretacji przepisów przez Ministerstwo Klimatu zweryfikowaliśmy wszystkich wnioskodawców pod kątem, czy są stronami umów o dostarczanie energii elektrycznej z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Okazało się, że wnioskodawca mający wydaną informację o przyznaniu dodatku elektrycznego, nie jest odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b Prawa energetycznego.

Jakie wszcząć postępowanie administracyjne, aby wyeliminować z obrotu prawnego informację, by w konsekwencji wydać stronie decyzję odmowną dodatku elektrycznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX