Jak wycofać z obrotu prawnego wystawioną przez wykonawcę fakturę VAT? - OpenLEX

Jak wycofać z obrotu prawnego wystawioną przez wykonawcę fakturę VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2012 r.

PYTANIE

Wykonawca (nasze przedsiębiorstwo) przy realizacji umowy - kontrakt budowlany - korzystał z usług podwykonawcy. W trakcie wykonywania umowy zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty te zostały wykonane przez podwykonawcę bez uprzedniej zgody zamawiającego. Wynagrodzenie za wykonanie umowy było wynagrodzeniem ryczałtowym. Wystawiona przez wykonawcę (nasze przedsiębiorstwo) faktura dla zamawiającego nie została przez niego przyjęta. Faktura ta została zaksięgowana w KH wykonawcy w 2011 r. Podwykonawca zawarł z wykonawcą porozumienie, na mocy którego zobowiązał się przekazania na rzecz wykonawcy zaliczki na koszty sądowe. Strony zdecydowały bowiem o skierowaniu sprawy do sądu.

Jak wycofać z obrotu prawnego wystawioną przez wykonawcę fakturę VAT (który został odprowadzony do urzędu skarbowego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?