Jak wprowadzić i wypłacać pracownikom ryczałt za zwiększoną dyspozycyjność na wypadek wystąpienia awarii systemów IT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób można uregulować rozliczenia z pracownikiem związane ze zwiększoną dyspozycyjnością na wypadek wystąpienia awarii systemów IT?

Awarie zdarzają się dość rzadko jednak ze względu na krytyczność obszaru i bezpieczeństwo biznesowe spółka chciałaby uregulować ten temat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej dwie propozycje sformułowań.

Czy przy wprowadzeniu takiego ryczałtu konieczne jest monitorowanie czasu zwiększonej dyspozycyjności?

Czy rozwiązania zaproponowane w poniższych zapisach niosą konsekwencję ujmowania ryczałtu w wynagrodzeniu urlopowym i chorobowym?

Które z rozwiązań jest, z perspektywy pracodawcy, bezpieczniejszym i lepszym rozwiązaniem?

I.

Ryczałt za zwiększoną dyspozycyjność. Pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek zwiększonej dyspozycyjności poza godzinami pracy wynikającymi z ewentualnej konieczności usuwania awarii w systemach informatycznych. Z tytułu zwiększonej dyspozycyjności pracownik ma prawo do rekompensaty w postaci ryczałtowego dodatku w wysokości 70 zł brutto za każdy dzień, w którym pracownik został wskazany jako osoba do kontaktu w przypadku ewentualnej awarii. Usuwanie awarii poza godzinami pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych i jest rozliczane zgodnie z przepisami prawa niezależnie od ryczałtu za zwiększoną dyspozycyjność.

II.

Ryczałt za zwiększoną dyspozycyjność. Pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek gotowości do usuwania awarii poza godzinami pracy wynikającymi z obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy, co wiąże się ze zwiększoną dyspozycyjnością ze strony pracownika. Z tytułu zwiększonej dyspozycyjności pracownik ma prawo do ryczałtowego dodatku w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Ryczałt ten jest pomniejszany 50% jeśli pracownik nie świadczył pracy w danym miesiącu przez okres dłuższy niż 2 tygodnie z powodu nieobecności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX