Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kuźnicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego określa się między innymi obowiązkowo szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

Czy warunki określone w m.p.z.p. obowiązują jedynie przy przeprowadzaniu procedury scalania i podziału nieruchomości, czy są także warunkami obowiązującymi dla każdego zamierzonego na terenie objętym planem podziału działek budowlanych (przeprowadzanego bez procedury scalania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?