Jak właściciel może wypowiedzieć umowę najmu najemcy, który faktycznie opuścił lokal?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel zawarł umowę najmu na czas nieokreślony z najemcą. Z informacji uzyskanej przez właściciela lokalu wynika, że najemca wyprowadził się z lokalu i wynajął inny lokal. Na chwilę obecną w lokalu najemca nie mieszka, ma dalej ważną umowę najmu, nie zalega z żadnymi opłatami (wszystko jest opłacane na bieżąco). W lokalu dalej mieszka pełnoletnia córka najemcy oraz jej niepełnoletnie dzieci.

Jak w takich okolicznościach właściciel może wypowiedzieć umowę najmu najemcy, który faktycznie opuścił lokal?

1. Czy prawidłowe będzie zastosowanie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) – dalej u.o.p.l. - to jest uznanie, że opuszczenie lokalu może być uznane za używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową?

W takiej sytuacji - właściciel pisemnie upomniałby najemcę o obowiązku zamieszkiwania w wynajętym lokalu i po tym fakcie wypowiedziałby umowę.

2. Czy prawidłowe będzie zastosowanie art. 11 ust. 2 pkt 3 u.o.p.l. - to jest z chwilą wyprowadzenia się najemca oddał lokal do bezpłatnego używania swojej córce oraz jej dzieciom bez pisemnej zgody właściciela?

3. Jeśli powyższe rozwiązania są nieprawidłowe, to czy w takiej sytuacji w ogóle właściciel może umowę wypowiedzieć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX