Jak winien być rozpatrzony wniosek o refundację podatku VAT osoby, która nie jest odbiorcą paliwa gazowego, tylko członkiem wspólnego gospodarstwa domowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji, gdy wniosek o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu złożyła osoba, która nie jest odbiorcą paliwa gazowego, tylko członkiem wspólnego gospodarstwa domowego, to odmowa wszczęcia postępowania z art. 61a k.p.a., bo wniosek został wniesiony przez osobę, która nie jest stroną, czy decyzja odmowna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX