Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zawarł z kontrahentem dnia 27 sierpnia 2015 r. umowę, z której wynika, że nabył od niego spawarkę o wartości 1800 zł + VAT. Umowa zawarta jest na rok. Podatnik otrzymał fakturę na pełną kwotę zakupu, ale jest zobowiązany zapłacić tylko 200 zł netto. W okresie objętym umową kupującemu będzie przysługiwać premia pieniężna uzależniona od wielkości obrotu handlowego w trzech grupach towarów: w pierwszej grupie 6% obrotu, w drugiej grupie 1% obrotu, w trzeciej grupie 8% obrotu, ale premia nie może przekroczyć 1600 zł netto. Podstawą wypłaty premii będzie faktura korygująca wystawiona przez sprzedawcę po zakończeniu umowy. Jeśli premia będzie niższa od ceny sprzedaży spawarki, kupujący będzie musiał dopłacić różnicę po zakończeniu umowy.

W jaki sposób zakup powinien być zaksięgowany w PKPiR (metoda kasowa) biorąc pod uwagę konieczność korygowania kosztów do końca 2015 r. i brak tej konieczności od 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?