Jak w zeznaniach CIT wykazywać dotacje unijne oraz dochód przeznaczony na cele statutowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotacja na cele statutowe wpłynęła w 2020 r. i w całości jako dotacja celowa została przeznaczona na cele statutowe np 20.000 zł, jednak w roku otrzymania wydatkowano tylko częściowo np 5000 zł. Kolejna część wydatkowana została w 2021 r. Dotacja w całości uwzględniona została w 2020 r. (w kwocie 20.000 zł) wraz ze wszystkimi przychodami w części D1, a następnie zwolniona w całości w części B1 CIT-0 (20.000 zł) w związku z przeznaczeniem całości na ten cel. W art 17 ust 1 pkt 4 CIT brak jest warunku wydatkowania w danym roku - jest jedynie mowa o przeznaczeniu, przy czym w części D2 w prezentacji kosztów ujęto wyłącznie koszty kwalifikowane bez kosztów sfinansowanych dotacją.

Czy taka prezentacja jest prawidłowa, czy może należało podzielić dotację (przychody) na część, do której w danym roku odnoszą się koszty i pozostałą i inaczej zaprezentować ją w CIT-8 i CIT-8/0?

Realizacja celowej dotacji rozciągnięta jest na 3 lata

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX