Jak w umowie o pracę zawartej z dyrektorem niepublicznego przedszkola wskazać, od której godziny pracy dziennie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co należy wpisać w umowie o pracę w punkcie "dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy" dla pracownika na stanowisku dyrektora pedagogicznego niepublicznego przedszkola, w wymiarze 1/2 etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX