Jak w umowach o pracę dokonać zmian zasad premiowania, które mogą pogorszyć dotychczasowe warunki zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie obowiązywał system wynagradzania, gdzie wskazywano w umowach o pracę stawkę zasadniczą wynagrodzenia oraz premię uznaniową bez podawania kwoty. Premie były co do zasady wypłacane w stałej wysokości.

Czy jeżeli wprowadzając nowy system wynagradzania określimy podstawę pensji zasadniczej nie niższą niż poprzednio, ale w miejsce premii uznaniowej wprowadzimy dodatek motywacyjny związany z oceną okresową pracownika, a w rezultacie może się zdarzyć, że łączna kwota wynagradzania będzie niższa niż do tej pory, to czy możemy tego dokonać na mocy porozumienia stron?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access