Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Substancja chemiczna została sklasyfikowana według IARC (Międzynarodowej Agencji Badania Raka) do grupy 2B.

Do jakiej kategorii (1A, 1B czy 2) należy zaklasyfikować taką substancję pod względem rakotwórczości zgodnie z rozporządzeniem CLP sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (WE) 1272/2008. Chodzi o Metronidazol, CAS 443-48-1?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?