Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), na obszarze chronionego krajobrazu może być wprowadzony zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych.

Czy wprowadzając ten zakaz jednocześnie zakazuje się tym samym również odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego (zgodnie z definicją budowy zawartej w ustawie z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.)?

Czy wszystkie te pojęcia odnoszą się do "nowego" obiektu budowlanego, czy też dotyczą działań, które są realizowane na obecnie istniejących obiektach budowlanych?

Jak w świetle pr. bud. interpretować zapis "budowy nowego obiektu budowlanego"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?