Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r.

PYTANIE

Jak w świetle obowiązujących przepisów art. 15zzs i 15zzr ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19. należy rozumieć § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) - dalej r.covid-19.?

Czy zapisy § 13 ust. 2 pkt 8 należy rozumieć jako "odmrożenie" terminów na wykonywanie zadań związanych np. z wydawaniem decyzji środowiskowych czy zezwoleń na usuwanie drzew?

Czy podejmowane w tym czasie czynności i decyzje będą skuteczne?

Czy terminy na dokonanie uzgodnień przez organy opiniujące są wiążące - np. czy niewyrażenie stanowiska przez rdoś w terminie 30/60 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia oznacza uzgodnienie zezwolenia w myśl art. 83 ust. 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?