Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2006 r.

PYTANIE

Spółka ma zawarte z klientami umowy sprzedaży wyrobów, które są dostarczane wg warunków "franco magazyn klienta". W momencie wydawania wyrobów z magazynu według dokumentu WZ i przekazaniu wyrobów przewoźnikowi, wystawiana jest z tą samą datą faktura dla odbiorcy i wysyłana pocztą.

Do przychodów ze sprzedaży w rachunku zysków i strat, do przychodów podatkowych w podatku od osób prawnych oraz do obrotów opodatkowanych VAT operacje te zaliczane są w tym samym momencie tj. w miesiącu wystawienia faktury.

Spółka planuje zawieranie umów na elektroniczne przekazywanie faktur za pomocą systemu EDI. Klient w umowie proponuje wystawianie faktury dopiero po odebraniu wyrobów u siebie w magazynie i przysłaniu nam potwierdzenia odbioru wyrobów. W związku z tym data wystawienia faktury będzie późniejsza niż data wydania na WZ z magazynu.

Jak w świetle MSR przedstawia się moment ujmowania przychodów ze sprzedaży na warunkach "franco magazyn klienta"? Jak należy rozumieć art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p.? Czy dniem wydania rzeczy jest dzień wydania wyrobów z magazynu czy dzień odbioru wyrobów przez klienta (zgodnie z warunkami franco magazyn odbiorcy)? Jak w świetle art. 19 i 106 u.p.t.u. należy rozumieć "datę dokonania sprzedaży", w warunkach dostawy "franco magazyn odbiorcy"? Czy jest to data wydania wyrobów z naszego magazynu wg daty dowodu WZ czy data odbioru wyrobów przez klienta? Od której daty należy ustalać 7-dniowy obowiązek wystawiania faktury?

Zagadnienia te są szczególnie istotne na przełomie miesięcy, np. gdy wydanie z magazynu następuje ostatniego dnia miesiąca a odbiór przez klienta następuje drugiego dnia następnego miesiąca.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?