Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak w sprawozdaniu finansowym zaprezentować program wytworzony we własnym zakresie, a w części kosztów sfinansowany z dotacji?

Spółka z. o.o. uzyskała dotację w programie pilotażowym "Platformy startowe dla nowych pomysłów" w ramach zadania dofinansowanego przez MF jest wytworzenie nowego programu – jako narzędzie rozwijające sprzedaż, w ramach projektu zakupiono ŚT, które wykorzystano do prac programistów, zapis umowy dotacyjnej kwalifikował również koszty wynagrodzeń programistów i handlowców w wartości 85% jako koszty pokryte z dotacji. Umowa o dofinansowanie nakłada na spółkę obowiązek ewidencjonowania kosztów sfinansowanych z dotacji na wydzielonych kontach gr. 5 i niezaliczania ich w koszty podatkowe w proporcji 85% poniesionych kosztów.

Czy prawidłowym jest ujmowanie takich kosztów następująco: Zakup ŚT finansowanego w 85% ze środków dotacji, a w 15% ze środków własnych spółki WN k. 011/ kwota netto /. Amortyzajca takiego ŚT WN k. 401- NKUP/ netto * 085%/ MA k. 073 umorzenie ŚT, oraz WN 502- koszty zadania / netto*0,85% / MA 490.Zaś pozostałą część sfinansowaną przez Spółkę 401- KUP/ netto*0,15%/ MA k. 073 umorzenie ŚT, oraz WN k. 501- koszty amortyzacji dla projektu/ netto *0,15%/ MA 490. Koszty wynagrodzeń programistów oraz działu handlowego WN k.431- NKUP/ brutto wynagr *085%/ MA 232 rozlicz.wynagrodzeń, oraz 502- koszty zadania /brutto wynagr. *0,85%/ MA 490. Pozostałą część wynagrodzeń sfinansowaną przez spółkę WN k. 431 – KUP/ wynagrodzenie brutto wynagrodzenie * 0,15%/ MA konto 232 rozlicz. wynagrodzeń. Czy koszty pracy programistów dotyczące bezpośrednio pracy przy tworzeniu oprogramowania na koniec okresu należy wyksięgować na k. 64 WN RMK w pełnej kwocie kosztów (85%NKUP+15%KUP) i tak prezentować w bilansie-prace programistów trwają klika lat i tak "zbierać" tam sumę tych kosztów? Czy raczej odnieść do WNiP i amortyzować, to wówczas w jakiej stawce? Program nie podlega ochronie patentowej, a instytucja finansująca w toku kontroli podnosi pytanie o wartość WNiP wytworzonej z dotacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?