Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowa jednostka budżetowa dokonała odpisu aktualizującego należności (z tytułu zasądzonych kosztów procesowych - sprawa u komornika). Zaksięgowano odpowiednio: Wn 761 (pozostałe koszty operacyjne) i Ma 290.

Czy na koniec roku należy dokonać księgowania: Wn 860 i Ma 761? Kwotę odpisu należy ująć w Rachunku zysków i strat w pozycji " Pozostałe koszty operacyjne"? W Bilansie w pozycji "Należności" nie wykazywać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?