Jak w rejestrach VAT ująć fakturę, w przypadku której dla poszczególnych pozycji obowiązek podatkowy powstaje w innych miesiącach? - OpenLEX

Jak w rejestrach VAT ująć fakturę, w przypadku której dla poszczególnych pozycji obowiązek podatkowy powstaje w innych miesiącach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma świadczy usługi w zakresie sprzątania sklasyfikowane PKWiU 81.29.12.0 , do których ma zastosowanie art.19a ust.5 pkt 4 lit.b oraz usługi sprzątania wewnątrz budynku do których zastosowanie ma ust.3 art.19a (na podstawie zawieranych umów z okresem rozliczeniowym miesięcznym). Firma wystawia faktury z tyt. świadczonych usług 1 dnia następnego miesiąca ujmując w jednej fakturze obie usługi. Proszę o informacje czy ze względu na fakt, iż obowiązek podatkowy przy usługach związanych ze sprzątaniem wewnątrz budynku powstaje na koniec miesiąca należy tę fakturę wykazać 2 razy w ewidencji VAT tj.; 1 - w miesiącu wykonania usług świadczonych wewnątrz budynku; 2 - w następnym miesiącu tj. w miesiącu wystawienia faktury z tyt. usług sklasyfikowanych PKWiU 81.29.12.0.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX