Jak w rachunku zysków i strat należy wykazać prowizję od zaangażowania oraz prowizję za obsługę kredytu? - OpenLEX

Jak w rachunku zysków i strat należy wykazać prowizję od zaangażowania oraz prowizję za obsługę kredytu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prowizję od zaangażowania, czyli odsetki od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizję za obsługę kredytu należy wykazać w pozycji odsetki w kosztach finansowych w rachunku zysków i strat, czy w pozycji pozostałe koszty finansowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX