Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2012 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynęło odwołanie od osoby fizycznej dotyczące wezwania płatniczego spółki wodnej podjętego uchwałą walnego zgromadzenia tytułem "za emisję cieczy do urządzeń melioracyjnych". Starosta nie stwierdził jej nieważności na podstawie art. 179 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. Uchwała stała się prawomocna.

Czy w ww. przypadku starosta powinien rozpatrywać odwołanie osoby fizycznej i wystąpić o wyjaśnienia do spółki pełniąc rolę organu odwoławczego, czy przekazać odwołanie do spółki wodnej, która podejmowała uchwałę i miała prawo wystawić wezwanie płatnicze, czy skierować odwołanie do organu wyższego rzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację