Jak, w przedstawionej sytuacji, należy przeprowadzić postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, z których... - OpenLEX

Jak, w przedstawionej sytuacji, należy przeprowadzić postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, z których jedno zostało skradzione?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 listopada 2018 r.
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Starosta w toku wszczętego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, w terenie dokonał ich oględzin. Jak się okazało jedno z dwóch przeznaczonych do wycinki drzew już zostało usunięte. Jedynym posiadaczem nieruchomości, na terenie której rosło drzewo jest gmina, która wnioskowała o usunięcie drzew. Jak wynika z wyjaśnień gminy przedmiotowe drzewo u podstawy pnia było pęknięte i pochylone. Na skutek silnych wiatrów drzewo pękło i przewróciło się na przylegający teren, a osoba trzecia bez wiedzy i zgody gminy przywłaszczyła drzewo, oprócz tego usunęła również pień, który pozostał po złamaniu się drzewa.

Wobec powyższego jak należy poprowadzić postępowanie?

Czy wydać zezwolenie na usunięcie jednego drzewa, a odnośnie drugiego już usuniętego (najprawdopodobniej skradzionego) wszcząć odrębne postępowanie na podstawie wyjaśnień gminy?

Czy należy od razu wydać decyzję, w której zezwala się na usunięcie jednego drzewa, a odnośnie drugiego już usuniętego umarza się postępowanie na podstawie wyjaśnień gminy, które zostały wpisane do protokołu oględzin?

Czy gmina oprócz złożonych wyjaśnień powinna dostarczyć dodatkowy materiał dowodowy, jak np. zgłoszenie na policję odnośnie usuniętego drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?