Jak w pozwoleniu zintegrowanym powinien być sklasyfikowany poferment?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada instalację do uboju bydła i rozbioru mięsa wołowego oraz do przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i gnojowicy w oparciu o proces endotermiczny, w wyniku którego powstawać będzie biogaz oraz wysokiej jakości nawóz organiczny (tzw. poferment). Odbierany poferment z komory fermentacyjnej będzie wprowadzany kolektorem do zbiornika na poferment w celu dalszej stabilizacji i odgazowywania, a następnie po zweryfikowaniu jego parametrów przekazywany jako nawóz do rolniczego wykorzystania.

Jak w pozwoleniu zintegrowanym powinien być sklasyfikowany poferment? Czy powinien być traktowany jako odpad (19 06 05) magazynowany w przystosowanym do tego zbiorniku na poferment, który będzie przekazywany zewnętrznym podmiotom, na podstawie zawartych umów? Czy jako nawóz organiczny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX