Jak w opisanej sytuacji ustalić strony w postępowaniu o usunięcie drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy ustalenia kręgu stron w postępowaniach z zakresu ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prawa wodnego. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. - usunięcie drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela nieruchomości lub jej posiadacza za zgodą właściciela. W przypadku, gdy drzewa rosną na nieruchomości gminnej w trwałym zarządzie jednostki gminnej, np. miejskiego zarządu dróg, przedszkola lub szkoły podstawowej, stroną postępowania jest gmina jako właściciel nieruchomości oraz jednostka gminna jako jej posiadacz, czy tylko zarządca?

Prosimy również o odpowiedź w powyższym zakresie w odniesieniu do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX