Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka miała wypłacany zasiłek stały 15-ego dnia każdego miesiąca, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ważnym do dnia 31.03.2020 r.

W związku z zapisami tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r., na podstawie art. 15h zmieniono decyzję w części dotyczącej okresu, na jaki przyznano zasiłek stały w ten sposób, że okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Nowe orzeczenie wydano dla Klientki w dniu 30.04.2020 r. Klientka otrzymała orzeczenie dopiero 20 maja i poinformowała o tym, w tym samym dniu GOPS. Wypłata zasiłku stałego została dokonana 15 maja na podstawie poprzedniej decyzji. Niestety wysokość zasiłku stałego na podstawie nowego orzeczenia będzie inna, niż został wypłacony na podstawie starej decyzji w dniu 15 maja.

Moje pytanie, jak zatem w nowej decyzji należy rozliczyć zasiłek za maj?

Bez wątpienia Klientka ma nadal uprawnienia, jednak zasiłek stały został w maju wypłacony w wyższej wysokości niż jej przysługiwał.

Czy możemy ze świadczenia w czerwcu potrącić różnicę, skoro nie były to świadczenia nienależnie pobrane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?