Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Jesteśmy jednostką samorządową (gminą), sprzedaliśmy osobie fizycznej działkę wraz z budynkiem mieszkalnym. W akcie notarialnym ustalono, że część ceny sprzedaży tj. 12.390 zł zostanie zapłacona w ratach o wysokości 210 zł. w terminie do ostatniego dnia każdego po sobie następującego miesiąca. Nie spłacona cześć ceny sprzedaży w kwocie 12.390 zł podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez NBP. Osoba ta od pewnego czasu nie wywiązuje się z warunków umowy i nie płaci kolejnych rat a także odsetek redyskonta weksli.

Jak należy obliczać odsetki na koniec kwartału od powstałej zaległości?

Czy istnieje podstawa prawna do naliczania odsetek ustawowych od niezapłaconych rat (w akcie notarialnym nie ma zapisu co w przypadku kiedy strona nie wywiąże się z zobowiązania lub zrobi to po wyznaczonym terminie), czy naliczać tylko odsetki stanowiące stopę redyskonta weksli?

Czy może najpierw naliczyć odsetki z redyskonta weksli i doliczyć do raty 210 zł i w tedy policzyć odsetki ustawowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?