Jak w dobie epidemii koronawirusa przeprowadzić w obowiązujących terminach dalsze postępowanie administracyjne, w przypadku zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez niepubliczne przedszkole?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak przeprowadzić w gminie dalsze postępowanie administracyjne w obowiązujących terminach, w przypadku zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez niepubliczne przedszkole biorąc pod uwagę obecne obowiązujące przepisy o tarczy antykryzysowej?

Dnia 25.02.2020 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli w dniach 25-28.06.2019 r. w niepublicznym przedszkolu. Organ prowadzący w ciągu siedmiu dni ustosunkował się do protokołu, wysyłając informację o realizacji wniosków pokontrolnych uznając zarzuty za zasadne. W dniu 3.04.2020 r. zostało sporządzone przez gminę wystąpienie pokontrolne, w którym wzywa się organ prowadzący przedszkole w ciągu 15 dni do zwrotu dotacji za 2017 r. i 2018 r. wraz z odsetkami. 20.04.2020 r. został dokonany zwrot tylko dotacji za 2017 r. bez odsetek.

W jakich terminach należy przeprowadzić postępowanie administracyjne żeby dochować wszelkich terminów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX