Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej (OPP) po zakończeniu 2011 r. zrobiło bilans i rachunek zysków i strat. Po zatwierdzeniu wyniku finansowego pojawiły się wątpliwości dotyczące prawidłowości niektórych księgowań w 2011 r. Wystąpiliśmy w tej sprawie o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. Po otrzymaniu odpowiedzi, okazało się, że nasze wątpliwości były słuszne - księgowania były nieprawidłowe (zawyżony zysk). Zrobiono korekty deklaracji VAT i sprostowano księgowania na kontach podatku VAT w powiązaniu z rozliczeniem wyniku finansowego za lata poprzednie. Pozostaje jednak kwestia wykazania błędów w bilansie. Obecnie księgowania są na kontach "Rozliczenie WF za lata poprzednie", osobno analitycznie księgowano przychody, osobno koszty.

Czy po zakończeniu roku należy wykonać przeksięgowanie z tego konta?

Jeśli tak, to na jakie?

Czy wystarczy zrobić tylko korektę bilansu za rok poprzedni?

Jak wykazać tę różnicę w rachunku zysków i strat?

Czy zawyżenie zysku z roku poprzedniego będzie miało wpływ na dane z bieżącego roku?

Jak w bilansie wykazać błędy polegające na zawyżeniu zysku w roku ubiegłym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?