Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X działa w formie spółki z o.o. Na chwile obecną planowane jest jej przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł, kapitał zapasowy wynosi 700.000 zł, strata z lat ubiegłych wynosi 500.000 zł. Ze względów biznesowych, przed przekształceniem nie jest planowane przekazanie kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych. Zgodnie z założeniami kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wyniesie 100.000 zł.

Jak w bilansie spółka komandytowo-akcyjna po przekształceniu powinna ująć pozostałe pozycje kapitałów własnych spółki przekształcanej?

Czy powinny one zostać "przeniesione"?

Tym sposobem spółka komandytowo-akcyjna w bilansie otwarcia wykaże kapitał zapasowy w wysokości 650.000 zł (700.000 zł - 50.000 zł odniesiony na kapitał zakładowy) i stratę z lat ubiegłych w wysokości 500.000 zł

Czy pozycje te ulegną "zsumowaniu"?

W ten sposób spółka komandytowo-akcyjna wykaże w bilansie kapitał zapasowy w wysokości 150.000 zł (700.000 zł - 200.000 zł straty - 50.000 zł odniesione na kapitał zapasowy).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?