Jak w bilansie skorygować zawyżoną składkę członkowską płaconą przez gminę na rzecz związku? - OpenLEX

Jak w bilansie skorygować zawyżoną składkę członkowską płaconą przez gminę na rzecz związku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spychalski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Związek Gmin błędnie zaksięgował (zawyżono kwotę) składkę członkowską płaconą przez gminę na rzecz Związku. W związku z tym w bilansie widnieje należność wraz z należnymi odsetkami od gminy.

Jak poprawnie skorygować dane rachunkowe, czy należy skorygować bilans za lata poprzednie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX