Jak uzyskanie dochodu wpływa na dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych? - OpenLEX

Jak uzyskanie dochodu wpływa na dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r.

PYTANIE

Klientka pobiera świadczenia rodzinne, w trakcie okresu zasiłkowego okazało się, że od 12 listopada 2015 r. podjęła pracę.

Za jaki miesiąc powinna dostarczyć zaświadczenie o dochodach i od kiedy należy uchylić decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX