Jak uzupełnić decyzję administracyjną wydaną bez daty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydał decyzję administracyjną bez daty.

W jaki sposób można "naprawić" tą omyłkę?

Czy w takiej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 111 § 1a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access