Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba samotnie gospodarująca, w miesiącu sierpniu 2017 r. zgłosiła, iż w wyniku zdarzenia losowego: pożar budynków gospodarczych, których jest właścicielem spłonął inwentarz gospodarski należący do syna, tj. bydło oraz pożywienie zwierząt. W związku z wnioskiem ustnym, osoba została poinformowana przez pracownika, jakie dokumenty należy przedłożyć aby ubiegać się o pomoc z uwagi na zdarzenie losowe. Tuż po zdarzeniu ww. osoba nie zgłosiła się o zapomogę. Aktualnie w miesiącu grudniu 2017 r. ww. osoba zgłosiła się do OPS o pomoc z uwagi na sierpniowe zdarzenie losowe. W jaki sposób uzasadnić odmowę pomocy z uwagi na zdarzenie losowe dla ww. osoby? Nadmieniam, iż wnioskodawca w swym wniosku opisuje, iż jest osobą samotnie gospodarującą, utrzymuje się ze swojego świadczenia rentowego w kwocie 980,00 zł i zasiłku pielęgnacyjnego w wys. 153,00 zł z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym z uwagi na stan po udarze. Syn wraz z żoną i trójką dzieci zamieszkuje w tym samym domu, jednak prowadzi osobne gospodarstwo domowe. Jest zamożną osobą prowadzi własną działalność pozarolniczą (m. in. lokal/ dom weselny). Nie wyraża zgody na udostępnienie własnych dochodów. Tutejszy organ nie posiada na dzień dzisiejszy wiedzy, kto jest rzeczywistym właścicielem domu i budynków, czy wnioskodawca ma współwłasność z synem, czy faktycznie tak jak opisuje, że właścicielem spalonego budynku był wnioskodawca, zaś inwentarz należał do syna. Organ posiada informację, iż na okoliczność pożaru ww. pobrali odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. Jakie dokumenty wymagać na okoliczność zdarzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?