Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy świadczenia wychowawczego 2016/2017. Pracownik jest zatrudniony na okres próbny od 1.04.2016 r. do 30.09.2016 r. Otrzymuje świadectwo pracy i ponowne zatrudnienie na czas nieokreślony od 1.10.2016 r. Nastąpiła więc utrata oraz dopisano kwotę za miesiąc listopad 2016 r. do dochodu rodziny. Kwota uzysku spowodowała przekroczenie kryterium dochodowego i uchylenie decyzji na pierwsze dziecko. Na kwotę dochodu uzyskanego składa się jednak kwota ze stosunku pracy oraz nagroda z funduszu nagród wypłacona z tytułu dnia pracownika socjalnego.

Czy taką jednorazową nagrodę można podzielić przez ilość przepracowanych miesięcy, czyli 8 (lub 9, jeśli wliczymy grudzień)?

Nagrodę jubileuszową, bądź "trzynastkę", dzielimy przez okres czasu, na jaki ta nagroda jest przyznana.

Jeśli zostanie ona podzielona na ilość przepracowanych miesięcy, rodzina mieści się w kryterium dochodowym 800 zł. Część regulaminu: 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. (...) 5. Nagrody mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych, w terminach następujących świąt i okoliczności: - Dzień Pracownika Samorządowego - Dzień Pracownika Socjalnego - 11 Listopada - na koniec roku kalendarzowego - w innej szczególnie uzasadnionej okoliczności 6. Nagroda jest wypłacana w miesiącu, w którym została przyznana.

Czy jest to nagroda jednorazowa, której się nie dzieli na ilość miesięcy, czy jest nagroda za osiągnięcia w pracy zawodowej i można ją podzielić na odpowiedni okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację