Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r.

PYTANIE

W SP ZOZ została spisana umowa o pracę w celu odbycia specjalizacji na czas określony tj. na okres trwania specjalizacji. Lekarz otrzymał wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.09.2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Dodatkowo szpital podpisał z rezydentem porozumienie, w którym zobowiązuje się do wypłaty na rzecz lekarza, poza wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę dodatku w wysokości 1500 zł, przez cały okres trwania specjalizacji. Ww .dodatek nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków i świadczeń ZUS. Dodatek będzie wypłacany osobno, w dniu wypłaty wynagrodzenia, będzie to stała kwota, wypłacana systematycznie

Jak należy postąpić z dodatkiem kiedy lekarz zacznie dyżurować?

Czy należy dodatek doliczyć do podstawy wynagrodzenia zasadniczego w celu wyliczenia np. dyżurów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?