Jak ustalić wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych? - OpenLEX

Jak ustalić wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczeniobiorca uzyskał dochód i od lutego przekracza kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych (tj. 674 zł) z kwotą 784,29 zł na osobę w rodzinie. Miesięczny dochód 1568,57 zł (2 osoby x 784,29 zł.) dochód miesięczny rodziny z kryterium ustawowego 1348 zł. (2 osoby x 674 zł.) czyli przekroczenie o kwotę 220,57 zł od lutego 2016 r.(1568,57 zł -1348 zł). Zgodnie z decyzją z ubiegłego roku pani przysługiwały świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny dziecko 5-18 - 118, samotne wychowywanie 185 zł, dodatek na rozpoczęcie roku 100 zł z tym, że jest do wypłaty we wrześniu 2016 r. Zgodnie z zasadą złotówki za złotówkę od lutego powinna otrzymać 90,75 zł (118 x 9/9 + 185 x 9/9 + 100/12 = 311,33 zł - różnica 220,58 zł).

Jaka kwota powinna być do zwrotu od lutego?

Czy różnica między wypłaconą za miesiące luty- maj 2016 r. tj. 303 zł. miesięcznie - 90,75 zł. przysługująca kwota świadczeń z zastosowaniem od lutego złotówki za złotówkę = 212,25 zł. za miesiąc (łącznie 212,25 zł. x luty -maj 2016 r.)?

Która wysokość świadczeń powinna być brana pod uwagę - kwota wypłaconych czy przysługujących świadczeń rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX