Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

U pracodawcy z dniem 14.04.2020 r. nastąpiło obniżenie etatu pracowników o 20% z pełnego etatu do 0,8 etatu. Pracodawca ustalił ze stroną społeczną, że w okresie obowiązywania specustawy w zakresie COVID-19 będzie wypłacał pracownikom wynagrodzenie według osobistej stawki zaszeregowania oraz stałe dodatki pomniejszone o 20%, takie jak: dodatek funkcyjny, premia wydajnościowa, dodatek stażowo-frekwencyjny. Nominalny czas pracy w miesiącu kwiecień 2020 r. wynosi: - w okresie od 1 do 13.04.2020 r. pełny etat - do przepracowania 64 h (8 dni po 8 h) - w okresie od 14 do 30.04.2020 r. 0,8 etatu - do przepracowania 83,2 h (13 dni po 6,4 h) razem: 147,2 h do przepracowania miesiącu. U pracodawcy obowiązuje 9-miesięczny okres rozliczeniowy (kwiecień-grudzień). W okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca planuje pracę od poniedziałku do czwartku po 8 h oraz wolny piątek, a ostatni roboczy dzień miesiąca jest dniem, w którym pracownicy dopracowują godziny nominalne, np. na 30.04.2020 r. pracodawca zaplanował pracownikom czas pracy w wysokości 3,2 h.

Pracownik X ma zaplanowany czas pracy w następujący sposób: 1-13.04.2020 r. - 64 h, 14-30.04.2020 r. - 0 h (godziny zostaną zaplanowane w kolejnych miesiącach). Stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika wynosi 23,70 zł / h. W okresie od 1 do 13 kwietnia pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wynagrodzenie za czas choroby wyniosło 1.971,84 zł.

Czy za okres 14-30.04.2020 r. należy pracownikowi wypłacić wyrównanie do nominału za 83,20 h?

Jak należy uzupełnić wynagrodzenie w przypadku rozwiązania umowy o pracę z dniem 30.04.2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?