Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie wprowadzono przestój ekonomiczny od 1.05.2020 r. do 31.07.2020 r. zgodnie z ustawą oraz porozumieniem zawartym z przedstawicielami załogi. Pracownikom obniżono wynagrodzenie o 50%. Od 1.05.2020 r. do 17.05.2020 r. pracownik przebywał na przestoju ekonomicznym, od 18.05.2020 r. do 22.05.2020 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, natomiast od 25.05.2020 r. do 31.05.2020 r. świadczył pracę. Oprócz wynagrodzeń za wymienione wyżej okresy pracownik otrzymał premię w wysokości 200 zł brutto.

Czy wszystkie składniki należy przyrównać do wysokości minimalnego wynagrodzenia, czy tylko wynagrodzenie za okres kiedy pracownik przebywał na przestoju przyrównać proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?