Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ w następującej sytuacji? Okres zasiłkowy 2013/2014 - gmina X w 2015 r. uchyla decyzje ws zasiłku rodzinnego i przekazuje całość dokumentacji do ROPS - (koordynacja) w 2018 r. ROPS wydaje decyzje w sprawie przyznania oraz odmowy prawa do świadczeń oraz w 03/2018 r. Wojewoda wydaje decyzje ws. NP świadczeń oraz zobowiązania do ich zwrotu na konto gminy X Adres strony na ww. decyzjach - jest gmina Y ! Organ wzywa telefonicznie stronę do wyjaśnień w sprawie adresu zamieszkania. 03/2018 r. strona składa oświadczenie, iż od 03/2017 r. mieszka na terenie innej gminy Y. Jak powinien postąpić organ ? Przekazać całość dokumentacji do innej gminy Y zgodnie z właściwością - informując o tym Wojewodę ? Na jakie konto strona w sytuacji przekazania dokumentacji do gminy Y powinna wpłacić NP świadczenia. Do gminy Y czy do gminy X ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację