Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bielska-Brodziak Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2009 r.

PYTANIE

Jak ustalić właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawie zastawu skarbowego?

UKS wydał decyzję określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., od której złożono odwołanie. W 2002 r. podatnik mieszkał na terenie urzędu skarbowego X, a w dacie wydania i doręczenia decyzji na terenie innego urzędu skarbowego Y.

Urząd X ustanowił zastaw skarbowy na samochodzie podatnika i dokonał wpisu tego zastawu do rejestru zastawów skarbowych, o czym powiadomił podatnika. Ustawa nie przewiduje żadnego środka zaskarżenia na zawiadomienie o wpisaniu zastawu skarbowego.

Który z urzędów skarbowych był właściwym dla ustalenia zastawu skarbowego - urząd skarbowy X, na terenie którego podatnik mieszkał gdy powstała zaległość podatkowa czy urząd skarbowy Y, na terenie którego podatnik mieszka obecnie, tj. kiedy została wydana decyzja określająca wysokość zaległości podatkowej?

Jak zaskarżyć zawiadomienie o ustanowieniu zastawu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?