Jak ustalić właściwość gminną w odniesieniu do pacjenta ZLO posiadającego opiekuna prawnego? - OpenLEX

Jak ustalić właściwość gminną w odniesieniu do pacjenta ZLO posiadającego opiekuna prawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

GOPS otrzymał informacje, iż z zakładu leczniczo-opiekuńczego znajdującego się na terenie naszej gminy zostanie usunięty kolejny pacjent. Pan ten jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Opiekun prawny zamieszkuje na terenie innej gminy.

Kto powinien zająć się opieką praz znalezieniem miejsca pobytu dla ww. pacjenta: gmina, w której pacjent przebywał i był zameldowany na pobyt stały czy gmina, w której zamieszkuje opiekun prawny pacjenta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX