Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ustalić właściwą należną Bankowi kwotę pozaodsetkowych kosztów od wnioskowanego kredytu, gdy jest on kolejnym kredytem udzielanym przez Bank w okresie 120 dni?

Czytając dosłownie zapisy art. 36c u.k.k. w zakresie MPKK i PKK są dla Banku jasne i realizujemy je zgodnie z wytycznymi ustawy. Natomiast by móc określić na podstawie ww. przykładu wysokość właściwych możliwych do pobrania kosztów pozaodsetkowych przez Bank od nowo wnioskowanego kredytu należy ustalić kwestę zgodności całkowitej kwoty kredytu z pozaodsetkowymi kosztami kredytu (PKK), czyli wg. zasady wskazanej w art. 36a ust. 2 i ust. 3 u.k.k. muszą być spełnione łącznie dwa warunki: PKK≤ MPKK oraz PKK ≤ całkowita kwota kredytu.

Czy słusznie Bank interpretuje, że powyższe warunki dotyczą również sytuacji przewidzianej w art. 36c? Z którą całkowitą kwotą kredytu należy porównywać pozaodsetkowe koszty kredytu (PKK) wyliczone wg. art. 36c pkt 2 (czyli suma wszystkich kosztów od kredytów udzielonych w okresie 120 dni + koszty od obecnie wnioskowanego kredytu), aby spełnić warunek ustawowy PKK<=całk kwota kredytu? Czy chodzi o: wersja A: PKK wg art. 36c pkt 2<= całk kwota kredytu pierwszego kredytu z okresu 120 dni, czy wersja B: PKK wg art. 36c pkt 2<= całk kwota kredytu obecnie wnioskowanego przez klienta kredytu?

Kwestię problemową w interpretacji zapisów napotkaliśmy na przykładzie klienta, który w sierpniu wziął kredyt gotówkowy w kwocie 1000 zł i teraz we wrześniu przyszedł po kolejny kredyt w kwocie 20 000 zł na okres prawie 5 lat. Każdy z wariantów ma inny wpływ na koszty klienta: wersja A spowoduje, że klient zapłaci mniej (Bank musi pobrać mniej niż wynika z tabel prowizyjnych), zaś wersja B spowoduje, że Klient zapłaci w wysokości przewidzianej w tabeli prowizyjnej Banku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?