Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ustalić wartość wyrobów gotowych niesprzedanych, jeśli prowadzimy działalność produkcyjną, a koszty rozliczamy tylko w układzie rodzajowym?

W naszej firmie prowadzimy koszty w układzie rodzajowym. Większość kosztów ponoszonych dotyczy usług. Chcemy prowadzić ewidencję ilościową wyrobów gotowych w cenach sprzedaży.

Czy postępujemy prawidłowo?

Czy możemy przyjąć wycenę wyrobu niesprzedanego według ceny sprzedaży?

Jak księgować wartość z wyceny wyrobów gotowych na koniec każdego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?