Jak ustalić wartość początkową remontowanej nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2017 r.

PYTANIE

Zakupiono budynek z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, w którym prowadzony będzie kapitalny remont. Obecnie prowadzone są przygotowania.

Czy faktury za: usługi prawnicze, usługi projektowe, ekspertyzy budynku, opracowanie dokumentacji budynku zwiększają wartość początkową budynku?

Czy faktury za: usługę księgową i podatek od nieruchomości stanowią koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access