Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w ramach działalności gospodarczej wybudował budynek mieszkalny z lokalami na sprzedaż. Część sprzedał, względem dwóch mieszkań ustanowił odrębną własność przenosząc je do majątku prywatnego celem wynajmu prywatnego. Po ustanowieniu odrębnej własności poniósł wydatki na wyposażenie tych mieszkań, malowanie itp. Na dzień ustanowienia odrębnej własności dokonał korekty VAT naliczonego i korekty kosztu wytworzenia w PKPiR, proporcjonalnie do udziału w kosztach budowy całego budynku i gruntu.

Czy wartością początkową tych lokali jest koszt wytworzenia określony w akcie notarialnym, czy tą wartość początkową należy powiększyć o wydatki na wyposażenie, pozostałe prace wykończeniowe typu oświetlenie, malowanie itp.?

Czy wymienione koszty polegające na przystosowaniu mieszkań do wynajmu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia w całości lub, jeżeli ich wartość przekracza 10.000 zł, potraktować jako odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji?

W najmie prywatnym nie zgłoszono formy opodatkowania ryczałtem, przychody te podlegają zatem opodatkowaniu według zasad ogólnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?