Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ewidencji środków trwałych spółki, budowle (w postaci drogi, place, chodniki) podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie są odrębnym środkiem trwałym - nakłady na jej wytworzenie są ujęte w wartości środka trwałego stanowiącego budynek.

Czy ustalenie wartości budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (drogi, place, chodniki), powinno zostać dokonane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., który wskazuje, że podstawą opodatkowania budowli stanowi ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne (...), czy na podstawie art. 4 ust. 5 u.p.o.l, zgodnie z którym jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację