Jak ustalić urlop w przypadku równoległego zatrudnienia? - OpenLEX

Jak ustalić urlop w przypadku równoległego zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy od 1.01.2018 r. ma wymiar urlopu 20 dni i 6 dni urlopu zaległego. Z dniem 1.08.2018 r., na mocy porozumienia stron, następuje zmiana obowiązującej go umowy o pracę w zakresie wymiaru zatrudnienia: z 1 etatu zostaje zatrudniony na 0,5 etatu i jednocześnie z dniem 1.08.2018 r. zostaje z nim zawarta nowa umowa o pracę w nowoutworzonej komórce organizacyjnej CBR (projekt unijny) na innym stanowisku. Dziś pracownik złożył wypowiedzenia obydwu umów o pracę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Do dnia dzisiejszego pracownik wykorzystał w sumie 152 godziny urlopu, tj. 19 dni - w tym jest liczony urlop zaległy (14 dni w okresie od 1.01.2018 r. do 31 lipca 2018 r. i 40 godzin - 5 dni w sierpniu).

Proszę o wyliczenie przysługującego urlopu pracownikowi wymiaru urlopu w całym 2018 r. z podziałem na dwa zatrudnienia oraz informację, ile dni urlopu pozostanie pracownikowi na dzień rozwiązania umowy o pracę, tj. 30.09.2018 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?